Om medlemskap

Dersom det er plass tar vi imot nybegynnere i september og januar.  Ta kontakt med styreleder arve.abrahamsen@gmail.com  eller trener/oppmann på aktuelt lag.

Hvor mye koster det å spille volleyball?

Alle som vil være medlem i KFUM må betale både medlemskontingent og en aktivitetsavgift. Betalingsinformasjonen sendes ut i løpet av oktober/november eller fortløpende etter at du er innmeldt senere i sesongen. Vi forsøker å holde kostnadene for volleyballspill så lave som mulig. Driften finansieres ved hjelp av kontingenter, treningsavgift og dugnadsinnsats.

Ingen skal slutte med volleyball på grunn av økonomi. Ta kontakt med klubben dersom du har behov for redusert kontingent og aktivitetsavgift. Vi har satt av midler til dette!

Kontingent

500,- kroner

Treningsavgift/aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften varierer i henhold til hvor mange treninger som tilbys det aktuelle årstrinn.

  • Kr 900 for U17, U19, 2. og 3. divisjon
  • Kr 600 for U13, U15
  • Kr 300 for U11

Lisens til volleyballforbundet:

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges
Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens. Lisensen varierer med alder.

Les mer her: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/

Egenandel til turneringer og lengre reiser:

Etter hvert som medlemmene blir eldre og deltar på høyere nivå må medlemmene også
påregne å betale egenandeler for lengre reiser og opphold knyttet til divisjonsspill og
Norgesmesterskap etc. Vi har et øvre tak på 1500,- kroner.

Sandvolleyball

Sandvolleyball arrangeres som en egen selvfinansiert aktivitet om våren og sommeren. Her
arrangerer vi sandvolleyballskole med betalte trenere sammen med flere andre klubber i
distriktet. For å kunne drive dette har vi en egen aktivitetsavgift. For sesongen 2024 var
denne på 700,- kroner for junior og 850 for senior/junior+. Sandvolleyball har i tillegg egen lisens til volleyballforbundet og
spillerne må selv betale for deltakelse i turneringer.

Dugnader

Vi forventer at spillere og foresatte deltar i dugnader som for eksempel:

Turneringer: Vestcup, hjemmekamper og turneringshelger.

Salg av dopapir, lodd, etc. (kan skje dersom vi trenger å styrke økonomien)

Velkommen til KFUM Stavanger volleyball!