Foto fra MVGS 2024

Norges Idrettsforbund har utarbeidet nye retningslinjer for hva som er tillatt og ikke tillatt av filming/streaming fra breddeidrettsarrangementer. Norges Volleyballforbund har, på bakgrunn av disse retningslinjene, bestemt at det ikke er lov med filming og/eller streaming fra aldersbestemte arrangement. Dette dreier seg om mini, teen, U15, U17 og U19-arrangementer som MVGS. Publikum har heller ikke lov til å filme fra tribunen. Følgende unntak gjelder:

  • Trener har lov til å filme eget lag og evt. motstanderlaget dersom dette er godkjent av begge lag på forhånd.
  • Arrangør av turneringen vil ta bilder til bruk på turneringens hjemmesider. Lag som ikke vil bli tatt bilde av må gi beskjed om dette under teknisk møte.

Les mer om NVBFs hjemmesider her

Se arrangørens fotogalleri her