Booking av sandvolleyballbaner

Medlemmer i KFUM Stavanger Volleyball har prioritet til banene, men du kan også benytte banene dersom du kjøper dagspass.

Bookingløsning: Booking og oversikt over tilgjengelig baner finne på:  https://Ynglingenbeachvolley.skedda.com

Vi tar forbehold om at ikke alle treninger og reservasjoner er lagt inn i systemet, så endringer kan oppstå.

Banenummerering

Ordensregler

Det er vårt felles ansvar å holde orden på banene. Hold alt som ikke har noe med sandvolleyball å gjøre borte fra sanden og bruk søppelspannene.

Det er ditt ansvar å:

 • Rake banene etter bruk
 • Ta med deg søppel og kast det i søppelspannene
 • Vise respekt for sandvolleyballutstyret
 • Vise respekt for medspillere
 • Ikke røyke eller bruke alkohol eller andre rusmidler på banene
 • Ikke ta med kjæledyr på arenaen
 • Ikke grille eller bruk av ild inne i anlegget
 • Ta hensyn til naboene, ikke spill høy musikk

Volleyballspillere er kjent for å være ryddige personer 🙂

Players responsibilities


It is our common responsibility to keep the courts in order. Keep everything that has nothing to do with beachvolleyball away from the sand and use the trash bins.

It is your responsibility to:

 • Rake the courts after use
 • Take your rubbish with you and throw it in the rubbish bins
 • Show respect for the beachvolleyball equipment
 • Show respect for fellow players
 • Do not smoke or use alcohol or other drugs on the courts
 • Do not bring pets into the arena
 • Do not bbq or use fire inside the facility
 • Respect the neighbours, do not play loud music
 • Volleyball players are known to be tidy people 🙂