Kassa på Lassa

Logo til KFUM Sandvollyeball

Historien om anlegget

KFUM Stavanger volleyball sitt sandvolleyballanlegg, kalt Kassa på Lassa er plassert like bak Ynglingehallen. Anlegget ble etablert da KFUM Stavanger i juni 2015 tok initiativ til å etablere 8 sandvolleyballbaner. Perfekt volleyballsand fra Esbjerg ble flyttet fra Vågen i Stavanger etter World tour 2015 var over. Alle banene var på plass 23 juli 2015. I 2022 ble anlegget utvidet med ytterligere 2 baner, slik det i dag er totalt 10 sandvolleyballbaner.

Om KFUM Stavanger sandvolleyball

Når innendørssesongen er slutt åpner vi vårt sandvolleyballanlegg, Kassa på Lassa, for treninger og turneringer for både junior og senior.

 • Visjon/vision:
  • Skape det beste Sandvolleyball miljøet i Norge
  • To create the most attractive Beachvolleyball community in Norway.
 • Values/verdier
  • Fun – Moro
  • Integrity – Integritet
  • Respect – Respekt
  • Sportsmanship – Sportsånd
  • Teamwork – Teamarbeid 

Banenummerering

Ordensregler

Det er vårt felles ansvar å holde orden på banene. Hold alt som ikke har noe med sandvolleyball å gjøre borte fra sanden og bruk søppelspannene.

Det er ditt ansvar å:

 • Rake banene etter bruk
 • Ta med deg søppel og kast det i søppelspannene
 • Vise respekt for sandvolleyballutstyret
 • Vise respekt for medspillere
 • Ikke røyke eller bruke alkohol eller andre rusmidler på banene
 • Ikke ta med kjæledyr på arenaen
 • Ikke grille eller bruk av ild inne i anlegget
 • Ta hensyn til naboene, ikke spill høy musikk

Volleyballspillere er kjent for å være ryddige personer 🙂

Players responsibilities


It is our common responsibility to keep the courts in order. Keep everything that has nothing to do with beachvolleyball away from the sand and use the trash bins.

It is your responsibility to:

 • Rake the courts after use
 • Take your rubbish with you and throw it in the rubbish bins
 • Show respect for the beachvolleyball equipment
 • Show respect for fellow players
 • Do not smoke or use alcohol or other drugs on the courts
 • Do not bring pets into the arena
 • Do not bbq or use fire inside the facility
 • Respect the neighbours, do not play loud music
 • Volleyball players are known to be tidy people 🙂
Grafitti i fra lagercontainer som sier KFUM Beach