Økonomi og dugnad

KFUM Stavanger volleyball har en solid økonomi. Idrettslaget mottar årlig  økonomisk støtte fra kommunen via idrettsrådet, søker momskompensasjon og får sin del av spillemidler via Lokale AktivitetsMidler (LAM). Men vi er helt avhengig av at spillere og foresatte bidrar på dugnader. Dette er for det meste knyttet til arrangering av turneringer, hvor Vestcup er den største. Klubben får også inntekter i fra nasjonale arrangementer når vi er heldige å få disse tildelt.

Årsmøtet og budsjettet gir føringer for omfang av annen dugnad som f.eks loddsalg og dopapirsalg. Se ytterligere informasjon i vår organisasjonsplan.

Etterhvert som medlemmene blir eldre og deltar på høyere nivå må medlemmene også regne med å betale egenandeler for lengre reiser og opphold knyttet til divisjonsspill og Norgesmesterskap etc.

Medlemmer og foreldre i vårt idrettslag er også med på alminnelige bidrag;  som å stille opp under arrangementer – noe vi ser  bidrar til det sosiale miljøet i og rundt lagene våre. Idrettslaget forventer også at medlemmenes foresatte trør til for felleskapet fra tid til annen. 

Kiosksalg under turneringer gir klubben viktige inntekter.
Kiosksalg under turneringer gir klubben viktige inntekter.