Reglement

Logo for Vestcup

Generelle regler

 1. Påmeldingsavgift må innbetales før turneringen starter. Lag som har meldt seg på uten å betale vil bli utelatt fra turneringen.
 2. Alle lag må melde sin ankomst i sekretæriatet senest 15 min. før første kamp eller dommer / funksjonær oppgave.
 3. Alle lag må stille på alle oppsatte kamper til oppgitte start tidspunkt.
 4. Lagene må selv stille med dommere og sekretærer / funksjonærer i henhold til kampoppsettet. Dette inkluderer en 1. og 2. dommer i tillegg til sekretariat (poeng/kampskjema).
 5. Alle lag skal stille og spille i ensartede drakter.
 6. Mix lag tillates i herrer gruppe 3.

Regler for kampgjennomføring

 1. Alle kamper spilles med redusert servefelt.
 2. Kampene kan spilles uten linjedommere.
 3. Oppvarming før kampstart skal foregå på egne områder (utenom banene).
 4. Oppvarming ved nett gis kun dersom tidspunkt for kampstart kan overholdes.
 5. Gruppe 1 spiller spiller best av 3 sett. Et sett går til 25 poeng og 15 i siste sett i innledende puljekamper. Finaler spilles best av 5 sett hvor et sett går til 25 poeng og 15 poeng i siste sett.
 6. Gruppe 2-6 spiller best av 3 sett. Et sett går til 25 poeng og 15 i siste sett.
 7. Dersom det er anledning for enkelte 5 setts kamper omtales det i kampoppsettet.
 8. Gruppe 7 og 8 spiller 3-er minivolleyball i 2×10 minutter uten rangering. Eventuelle varianter av minivolleyball nivå/regler vil kunne avtales mellom laglederne ved begynnelsen av turneringen.
 9. Internasjonalt kampskjema kan benyttes for kamper i gruppe 1 ellers hvis ønskelig. Forøvrig benyttes standard kampskjema.
 10. I U15-klassen kan ein spelar vere libero i eit av setta og vanleg spelar i eit anna sett. Laga kan bytte libero frå sett til sett. Spelaren må ha same draktnummer heile kampen.  Ein kan eventuelt bruke ein transparent vest over drakta eller ha dobbelt draktsett. Bakgrunn for endring er å unngå tidleg spesialisering.
 11. I U15-klassen kan ein spelar maksimalt serve tre servar på rad. Dersom laget vinner poenget etter tredje serve, skal laget rotere. Bakgrunn for endring er å unngå lange serverekker som kan medføre lite spel. 

Overårige spillere

Det er tillatt å ha inntil 2 overårige spillere i en og samme kamp. Overårige spillere kan kun være spillere i årsklassen som er ett år eldre (dersom klassen gjelder for de som er født i 1998 eller senere, aksepteres det at inntil 2 overårige spillere kan være født i 1997).

Det er ingen begrensning på hvor mange overårige spillere laget har i troppen som er med til Vestcup.

Eksempelvis : Et lag har 4 overårige spillere med til Vestcup. Da kan overårig spiller nr 1 og 2 spille i kamp nr 1, og så kan overårig spiller nr 3 og 4 spille i kamp nr 2. Laget som har flere enn 2 overårige spillere på laget, skal skrive spilleliste med navn og fødselsår på kampskjema for alle kamper (skrives på baksiden av skjemaet).

Spilleroverganger under Vestcup

 1. En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere gruppe til et lag i en høyere gruppe innen samme klubb.
 2. En spiller kan ikke gå fra et lag i en høyere gruppe til et lag i en lavere gruppe innen samme klubb.
 3. Det tillates ikke at spiller går fra et lag i en klubb til et annet lag i en annen klubb.

Spillere fra TVN er medlem av en moderklubb tilsluttet NVBF og elever ved TVN kan spille både for klubb og TVN, dersom det er avtalt med Vestcup på forhånd. Spillere skal da alltid skirves på en spillerliste for de kampene dette gjelder (skrives på baksidet av kampskjema).

Lisens

Vestcup anbefaler på det sterkeste at alle spillere betaler lisens til NVBF, men Vestcup er ikke en turnering i regi av NVBF og det vil således ikke være lisenssjekk under turneringen. Lisensen inneholder forsikring skulle spilleren bli skadet. Lisensen fra forrige sesong går vanligvis ut 31. august. Les mer om lisenser på Forbundets hjemmesider (www.volleyball.no)

Rangering og poenggivning 

Rekkefølgen i puljespill bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
a) Antall poeng (2 for seier og 0 for tap)
b) Differansen mellom vunne og tapte sett
c) Differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
d) Antall vunne sett
e) Antall vunne spillepoeng

Protester

Protester forelegges stevnejury som oppnevnes ved behov. 
Stevnejury består av følgende representanter: Leder – Dommerkontakt, medlem – en representant fra arrangørklubben, medlem – en representant fra deltakende lag.

Aldersgrenser

U19: Aldersgrense: En spiller må være under 19 år 31.12. det året gjeldende sesong starter. Minstealder: En spiller må fylle 13 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter

U17: Aldersgrense: En spiller må være under 17 år 31.12. det året gjeldende sesong starter. Minstealder: En spiller må fylle 13 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter

U15: Aldersgrense: En spiller må være under 15 år 31.12. det året gjeldende sesong starter. Minstealder: En spiller må fylle 12 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter

U13: Aldersgrense: En spiller må være under 13 år 31.12. det året gjeldende sesong starter. Anbefalt minstealder: En spiller må fylle 10 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter 

U11: Aldersgrense: En spiller må være under 11 år 31.12. det året gjeldende sesong starter. Anbefalt minstealder: En spiller må fylle 8 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter

Netthøyder

Netthøyder under Vestcup er i henhold NVBF ref denne lenken.

D1, D2, D3, JU19, JU17 og GU15 spiller med netthøyde 2,24 m

H1, H2, H3, GU19 spiller med netthøyde 2,43 m

GU17 spiller med netthøyde 2,35 m

JU15 spiller med netthøyde 2,18 m

Minivolleyball spiller med netthøyde 2,10 m

Minivolleyball

Vestcup arrangerer minivolleyball for U11 og U13 med utgangspunkt i 3-er minivolleyball, men lagledere kan avtale varianter av NVBF regler/nivå i forkant av kampene, slik at alle er omforent og inneforstått med reglene når kampene starter.

Se NVBF reglement for minivolleyball på denne lenken.

Bane : 6×6 m Netthøyde: 2,1 m

3-er – minivolley – 3 mot 3 (0 hold)

 • Spillet settes i gang med serv bak baklinjen (maksimalt 3 server på rad for en spiller, ved vunnet ballveksling etter 3. serv roterer laget og ny spiller på samme laget overtar serven)
 • Alle berøringer må være volleyballslag, trenere og kampveiledere skal oppmuntre laget til å bruke tre berøringer.
 • Spillet går i 2 omganger på 10 minutter
 • Blokk tillates, men ikke blokk av serve
 • Laget roterer som i vanlig volleyball

Forøvrig gjelder standard volleyballreglementet som er tilgjengelig her: