Årsmøte 2024

KFUM Stavanger volleyball avholder sitt årsmøte i Herremsalen i Ynglingen torsdag 21. mars klokken 18.00. På årsmøtet vil det bli gjennomgang av årsmelding og sportslig årsmelding for 2023 i tillegg til regnskap, budsjett og valg av nytt styre. Det blir servering av pizza i starten av møtet.

Alle medlemmer i KFUM Stavanger volleyball er hjertelig velkomne. Påmelding via Spond. Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut her.

Agenda

Kl. 18.00 – 19.00 – Årsmøtets uformelle del

 • Litt bespisning og drikke
 • Presentasjon av årets aktivitet (2023)

Kl. 19.00 (ca.) – Årsmøtets formelle del

 1. Godkjenne de stemmeberettige
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2023
 5. Behandle revidert regnskap for 2023
 6. Behandle forslag til saker
 7. Fastsette medlemskontingent – foreslås uendret som i fjor (500,- kroner)
 8. Vedta budsjett for 2024
 9. Behandle organisasjonsplan
 10. Valg

Protokoll for årsmøtet kan du se her

Logo til KFUM Stavanger Volleyball

Gamle innkallinger: